Ännu är inget mål för höstresan 2018 bestämt.
Men du kan naturligtvis anmäla dig redan nu om du vill vara helt säker på att få plats på resan.
Tidpunkten kommer att bli ungefär som föregående år, dvs. i slutet på september.